Passend onderwijs

About us
VPCO Putten is aangesloten bij Zeeluwe, het samenwerkingsverband voor passend onderwijs dat helpt scholen hun ondersteuning aan leerlingen vorm te geven en de basisondersteuning in alle scholen te verhogen. Doel is dat alle kinderen naar school gaan en dat zij Passend Onderwijs en zo nodig een adequaat zorgaanbod krijgen. Het samenwerkingsverband doet er alles aan om het onderwijs-zorgaanbod thuisnabij te realiseren.
In Putten werken we nauw samen met alle schoolbesturen en de gemeente Putten binnen het Puttens Expertise Team (PET). Scholen kunnen een beroep doen op het PET, bij (advies) vragen of zorgen over de ontwikkeling van kinderen. Binnen het PET zijn een orthopedagoog, verschillende jeugdconsulenten en een gespecialiseerd leerkracht werkzaam. Binnen onze eigen drie scholen is tevens een orthopedagoog werkzaam. Met elkaar zoeken we het beste voor het kind.

Zoeken