Bestuur en organisatie

Algemeen directeur

De dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid van VPCO Putten is in handen van de algemeen directeur. De algemeen directeur is statutair bevoegd om leiding te geven aan de organisatie en beslissingen te nemen. De algemeen directeur legt verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur van VPCO Putten.


“Als algemeen directeur wil ik graag bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs zodat kinderen in hun leven optimale kansen krijgen zich te ontwikkelen. Het is belangrijk om hierin steeds de verbinding met elkaar op te zoeken. Onderwijs kan je niet alleen vormgeven, maar hiervoor heb je elkaar nodig. Samen met de organisatie, ouders en kinderen vormen we een gemeenschap waarin ontwikkeling van leren en talenten centraal staat. Door onze kleinschaligheid zijn we betrokken op elkaar en zetten we ons in voor goed onderwijs voor ieder kind in Putten. Mocht je meer willen weten neem dan contact op.”
- Dora Riet
About us
About us

Directeurenoverleg

Het Directeurenoverleg (bestaande uit de directeuren van onze drie scholen) is medeverantwoordelijk voor beleidsontwikkeling binnen VPCO Putten en zorgt voor de uitvoering op schoolniveau. Zij is een adviesgevend orgaan. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de totale onderwijskundige kwaliteit van hun school en leggen verantwoording af aan de algemeen directeur. Hiernaast hebben we jaarlijks tien dagen waarin directeuren en ib’ers elkaar ontmoeten en verschillende beleidsterreinen bespreken. Door deze samenwerking in tandems versterken we ons onderwijs en zijn er ‘korte lijnen’ binnen de organisatie.

Toezichthoudend bestuur

Het toezichthoudend bestuur vormt samen met de algemeen directeur het bestuur. Het toezichthoudend bestuur heeft de dagelijkse leiding neergelegd bij de algemeen directeur als uitvoerend bestuurder. Daarnaast fungeert het toezichthoudend bestuur ook als klankbord voor de algemeen directeur. Het toezichthoudend bestuur bestaat uit:

 • Annet van Veenhuisen - voorzitter
 • Matine van der Haar - secretaris
 • Berry van ´t Hul - penningmeester
 • Jan Timmer - algemeen lid, portefeuille organisatie en beheer
 • Desiree van Leeuwen - algemeen lid, portefeuille personeel
 • Jelle Riet - algemeen lid, portefeuille identiteit
Het bestuur wordt secretarieel ondersteund door Wilma Scheffer (secretariaat@vpcoputten.nl).
About us
About us

GMR

De GMR voert overleg namens ouders en medewerkers met de algemeen directeur over allerlei bovenschoolse aangelegenheden en oefent invloed hierop uit. Naast instemmingsrecht heeft de GMR op veel punten adviesrecht. De GMR bestaat uit ouders en medewerkers.

Samenstelling GMR schooljaar 2022-2023:
 • Evelien Hoefakker - voorzitter (medewerker PCB Hoef)
 • Henriëtte Bouw - (ouder PCB Hoef)
 • Hanneke Uding -  (secretaris, medewerker PCB De Pelikaan)
 • Tim de Bruijne -  (ouder PCB De Pelikaan)
 • Miranda Bokhorst - (medewerker PCB De Wegwijzer)
 • Walter Aalten -  (ouder PCB De Wegwijzer)
De GMR is te bereiken via gmr@vpcoputten.nl

Medewerkers bestuurskantoor

Naast de algemeen directeur-bestuurder bestaat het bestuurskantoor uit een ICT-coördinator en een bestuurssecretaresse. Deze medewerkers ondersteunen de scholen op de diverse vakgebieden.

Image
Wilma Scheffer
Bestuurssecretaresse
Image
Ria van Graffijland
Bovenschools ict’er

Downloads

Zoeken