‘In verbinding samen bouwen’

About us

Over VPCO Putten

VPCO Putten is een vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Putten. Een onderwijsorganisatie van 3 basisscholen, opgericht op 20 februari 1899. Bij VPCO Putten werken circa 75 medewerkers. Elke dag verzorgen zij het onderwijs aan 500 leerlingen.

Visie en missie

‘In verbinding samen bouwen’
Dat is ons motto! Onderwijs maken we samen. Samen met het kind, de ouders en de leerkracht, het team en de scholen. We hebben elkaar nodig om samen het beste voor het kind te bereiken. Zo willen wij samen bouwen en de verbinding aan gaan. Vanuit onze christelijke identiteit maken we de verbinding vanuit de liefde, zoals Jezus die ons hier op aarde liet zien.

Visie op identiteit en onderwijs

We willen Gods liefde in ons pedagogisch en didactisch handelen zichtbaar maken, want we vinden het belangrijk dat kinderen Gods liefde en trouw mogen leren kennen. We hopen dat ze ook door ons mogen ontdekken dat ze in Zijn hand geborgen zijn. Ook willen we de kinderen graag leren liefdevol en verantwoord om te gaan met zichzelf, de ander en de wereld. Vanuit deze basis willen we ons onderwijsaanbod zo vormgeven dat we ieder kind tot bloei laten komen op een manier die past bij zijn of haar talenten. We willen dat ieder kind wordt toegerust met de kennis, inzicht en vaardigheden die het nodig heeft in een steeds veranderende samenleving.

About us

Zoeken